Organizacja pracy w GitHub i Gitlab

W codziennej pracy z kodem ważne jest, by nie tracić czasu na sprawy operacyjne. Jak jednak nie zagubić się w zgłoszeniach i kontrybucjach swoich oraz innych osób? Jak rozpoznać czemu należy się przyjrzeć? Jak niczego nie przegapić? Zarówno GitHub, jak i Gitlab mają swoje własne mechanizmy do monitorowania aktywności – przyjrzyjmy się im! ...

5 grudnia 2022 · 14 min · Grzegorz Korba

Code Review: dobre praktyki

Co sprawia, że proces recenzji kodu jest dobry? Co powinieneś robić, a czego unikać? Pozwól, że podzielę się swoim doświadczeniem w tym obszarze 🙂 ...

9 lipca 2022 · 9 min · Grzegorz Korba