Git to darmowy i otwarty, rozproszony system kontroli wersji zaprojektowany, by obsłużyć wszystko od małych, do bardzo dużych projektów — szybko i wydajnie!