Docker to warstwa wirtualizacji na poziomie systemu operacyjnego, upraszczająca wytwarzanie oprogramowania poprzez zamknięcie wszystkich wymaganych rzeczy w tzw. kontenerach. Spróbuj, a pokochasz! 😉