Docker Compose to narzędzie #CLI umożliwiające definiowanie wielokontenerowych aplikacji. Opiera się o compose file w formacie YAML, w którym definiuje się usługi, sieci, wolumeny i zależności między nimi.