Continuous Integration, czyli tzw. ciągła integracja, to praktyka polegająca na systematycznym łączeniu zmian wprowadzanych przez wszystkich deweloperów do jednej, głównej gałęzi, wielokrotnie w ciągu dnia. Na bazie tego mogą zostać stworzone automatyczne procesy QA weryfikujące czy wszystko działa tak, jak powinno.