Dzisiaj natknąłem się na fantastyczny pomysł, który jakiś czas temu został wdrożony jako Proof of Concept w Gitlab: CI Workflows! Jestem bardzo podekscytowany i mam nadzieję, że wkrótce zostanie wdrożony 😁

Koncepcja

Obecnie zadania CI mogą być włączane do pipeline‘ów, a reguły mogą być stosowane w celu określenia, kiedy to zrobić (np. tylko wtedy, gdy konkretne pliki zostały zmodyfikowane). Pipeline może zostać wyzwolony przez wiele różnych zdarzeń: wysłanie commitów do repozytorium, stworzenie merge requestu, poprzez API lub ręcznie za pomocą interfejsu użytkownika. Już teraz jest to elastyczne i niesamowite, ale głównie w kontekście automatyzacji zadań na podstawie zawartości projektów (budowanie aplikacji, testowanie, wydawanie, wdrażanie), niekoniecznie automatyzacji w ogóle.

Pomysł Gitlab CI Workflows jest dość prosty, ale jednocześnie genialny — niech zadania CI mogą być wyzwalane przez zdarzenia systemowe. W ten sposób możliwości stają się niemal nieskończone, ograniczone jedynie wspieranymi przez system zdarzeniami oraz wyobraźnią ludzi 😉. Na przykład: chcesz wstępnie przetworzyć nowe zgłoszenie problemu? Uruchom pipeline w momencie stworzenia nowego issue. Chcesz uruchomić pipeline w merge requeście, gdy jest on oznaczony jako gotowy (usunięta została flaga Draft)? Nie ma problemu, po prostu podłącz się do zdarzenia i wywołaj API.

Możliwe użycie

Proponowana składnia bazuje na nowej opcji on, w tym momencie nie jest jasne czy może to być pojedyncze zdarzenie, czy zbiór zdarzeń. W każdym razie mogłoby to wyglądać tak:

image: alpine

stages:
 - triage
 - verify

reviewer_roulette:
 stage: triage
 # New option introduced, defines which event we want subscribe
 on: my-workflow-1/webhooks/issues/created
 script:
  - echo "Draw and assign reviewers..."
  - ...

verify_standards:
 stage: verify
 needs:
  - reviewer_roulette
 script:
  - echo "Check title, description etc."
  - echo "Check if reproducer repository link is provided"
  - ...

Te 2 zadania nie są zwykłymi zadaniami zawartymi w pipeline’ach. reviewer_roulette używa wspomnianej opcji on, więc jest uruchamiane po utworzeniu issue, podczas gdy verify_standards zależy od niego poprzez opcję needs. Oba zostaną uwzględnione w pipeline dla workflow, ale nie zostaną uwzględnione w zwykłych pipeline’ach opartych na gałęziach, merge requestach itp.

PoC DEMO

Film z demonstracją tego Proof of Concept został udostępniony tutaj, początkowo jako prywatny, ale po moim pytaniu został upubliczniony 🎉 Pytanie nic nie kosztuje 😉

Podsumowanie

Nie mogę się tego doczekać! Oczywiście jest wiele pytań i wątpliwości, ale te zostaną rozwiązane w epiku. My, jako użytkownicy Gitlab, również możemy być tego częścią — ta funkcjonalność może być jeszcze lepiej zaprojektowana, gdy popracujemy nad nią wspólnie! Więc nie wahaj się i przekaż opinię, jeśli masz pomysły w zakresie CI Workflows 🙂